Om företaget

Beab Mark är specialiserade på större grundarbeten för bostäder och industribyggnation

Beab Mark levererar stora kundanpassade mark- och grundarbeten för bostäder och industribyggen. Företaget har med kunskap och lång erfarenhet byggt en verksamhet som utför totalentreprenader, från projektering till slutbesiktning, av mark- och betongarbeten i Storstockholm. Beab Mark har välutbildad och kompetent personal samt noggrant utvalda samarbetspartners vilket ger oss flexibilitet att utföra och hantera alla typer av projekt inom markarbeten, grundläggning, väg och gatuarbeten, VA-arbeten, dagvattenmagasin, betongplatta på mark, dränering- och finplaneringsarbeten.

Markproffs i Storstockholm

Beab Mark är kända för att lösa aktuella problem snabbt och effektivt med omdömen som grundar sig på rationella beslut och 20-års erfarenhet i branschen. Vi trivs när vår kunskap sätts på prov och vi hanterar situationer som uppstår under byggprocessen med praktiska och väl genomarbetade lösningar. Som medarbetare är vi mål och resultatfokuserade.

Historik och vision

Bollmora Entreprenad AB grundades år 2015 av Mats Smulter som idag är bolagets verksamhetsansvarig och verkställande direktör. 2017 byter företaget kommunikationsstrategi och förenklar företagsnamnet Bollmora Entreprenad AB till Beab Mark. Idag omsätter Bollmora Entreprenad AB 46 miljoner och har 16 anställda varav 3 tjänstemän. Beab Mark satsar på att växa tillsammans med nöjda kunder och vår vision är att Beab Mark ska vara ett självklart alternativ för samhällsutvecklare vid val av mark- och anläggningsentreprenör. Vårt fokus är att leverera kvalité och god ekonomi till kund samt hålla avtalade tider.

Försäkring

IF företagsförsäkring

Kontakta oss för mer information

Kreditvärdighet

kvalitetspartner 2020

Branschorganisationer