Kvalité och miljö

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är en viktig del av vårt arbete.

KVALITÈ

  • Genom planering, kunskap och tydlighet skapar Beab Mark goda resultat med god kvalitet och nöjda kunder.

MILJÖ

  • Vi väljer i första hand miljövänliga material och produkter samt sorterar och återvinner i möjligaste mån. Vi håller oss uppdaterade gällande nya miljölagar och arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar.

ARBETSMILJÖ

  • Vår arbetsmiljö ska vara säker och trygg.
  • Kompetenta medarbetare.
  • Nolltolerans tilldiskriminering, alkohol, droger och mobbing.

Ledningssystem

Bollmora Entreprenad AB (Beab Mark) arbetar enligt ISO 9001, en ledningssystemstandard för att säkra och förbättra kvalitetsprocesserna i företaget. Vi följer även miljöledningssystemet ISO14001 med målet att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att minska negativ miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Försäkring

IF företagsförsäkring

Kontakta oss för mer information

Branschorganisationer