Kvalité och miljö

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är en viktig del av vårt arbete.

KVALITÈ

  • Genom planering, kunskap och tydlighet skapar Beab Mark goda resultat med god kvalitet och nöjda kunder.

MILJÖ

  • Vi väljer i första hand miljövänliga material och produkter samt sorterar och återvinner i möjligaste mån. Vi håller oss uppdaterade gällande nya miljölagar och arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar.

ARBETSMILJÖ

  • Vår arbetsmiljö ska vara säker och trygg.
  • Kompetenta medarbetare.
  • Nolltolerans tilldiskriminering, alkohol, droger och mobbing.

Certifieringar

Bollmora Entreprenad AB (Beab Mark) är certifierad enligt ISO 9001, en ledningssystemstandard för att säkra och förbättra kvalitetsprocesserna i företaget. Vi är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO14001 med målet att ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att minska negativ miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Försäkring

IF företagsförsäkring

Kontakta oss för mer information

Certifieringar

Ackrediterad Svensk Certifiering

Läs mer om vad ISO 9001 och ISO1401 innebär på SCAB, Svensk certifiering.

ISO certifierad byggkonsult